Technikum Elektryczne

Lokalizacja

województwo: podlaskie
powiat: Powiat m. Białystok
gmina: M. Białystok
miejscowość: Białystok

Informacje

Typ szkoły / placówki: Technikum
Patron szkoły:
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Technikum Elektryczne
1000-lecia Państwa Polskiego 14
15-111 Białystok
Poczta: Białystok
telefon: 0856512174
fax: 0856512093
strona internetowa: zse.biaman.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Technikum Elektryczne (Białystok), jest to Technikum.

Statystyka

Liczba uczniów: 912
Liczba oddziałów: 38
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 74
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 12
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 7.11

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: podlaskie
powiat:
gmina: